A beautiful way to save energy

Wattcher richt zich op het weergeven van energie op een mooie manier. Energie is nu niet zichtbaar of tastbaar, we willen er een mooi en vanzelfsprekend interieuritem van maken. Hiertoe hebben we een display ontwikkelt, de Wattcher.

De wens is om het product in al haar breedte aantrekkelijk te maken, voor  mannen, vrouwen en kinderen, en hen individueel en in groepsverband te betrekken om energie te besparen. Met de Wattcher datalogger komt hier een extra wens bij, om flink te besparen en de resterende energie zelf op te wekken: op naar een neutrale energiebalans!

Achtergrond

De wens om energie helder in beeld te brengen en de Wattcher te ontwikkelen vindt zijn oorsprong bij het bedrijf Innovaders. Van hieruit is Wattcher BV opgericht.

De Wattcher is ontworpen door Marcel Wanders. Het design is in lijn met zijn zienswijze: de Wattcher is meer dan een product, het is een strategie die leidt tot bewustwording.

De Wattcher is ontwikkeld in goede samenwerking met Eneco. Eneco heeft het product uitgebreid getest en getoetst op haar klanten. Het heeft geresulteerd in een breed afgestemd product met aanvullende webomgeving.

Verdere ontwikkeling van de Wattcher, zowel richting slimme meters als richting nieuwe markten, vindt plaats in samenwerking met private investeerders en marktpartijen. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.