Wattcher en zonnepanelen

De Wattcher datalogger is geschikt om zowel het verbruik als de opbrengst van de zonnepanelen in huis te monitoren. Zo kun je het stroomverbruik beter afstemmen op de energieopwekking.

Wattcher energiemonitor voor inzicht in verbruik en opwekking

Direct de opbrengst zien op de display

Bij het gebruik van de Wattcher display set kan de zender & sensor direct op een brutoproductiemeter voor de zonnepanelen worden geplaatst. De momentane opbrengst wordt dan direct zichtbaar, evenals de dagopbrengst en gemiddelde dagopbrengst over langere tijd.

Datalogger voor inzicht in totale verbruik én opbrengst

Wanneer je eigen energie opwekt, kan het inzicht in het werkelijke stroomverbruik in huis onduidelijk worden. Wanneer je een extra sensor plaatst op een brutoproductiemeter behorende bij het PV-systeem, dan zie je in Wattcher Online hoeveel energie je opwekt en hoeveel energie je werkelijk verbruikt.

Zo is het mogelijk om onnodig energieverbruik te ontdekken en kun je beter afstemmen op de opgewekte energie. Bijkomend voordeel is dat de investering in het PV-systeem nog sneller is terugverdiend.

sensor gecombineerd met verzender meet het verbruik of opwekking

Samengestelde set voor het meten van verbruik én opbrengst: zender & sensor voor hoofdmeter, extra dinrailmeter, zender & dinrail sensor, datalogger

Eenvoudig te installeren

De Wattcher datalogger set is snel te installeren. Sluit de datalogger aan op een vrije poort van de modem en synchroniseer hem vervolgens met de Wattcher zenders. Je kunt in totaal 6 sensoren op de datalogger aansluiten en op die manier de hoofdenergiestromen in huis in beeld brengen.

Extra dinrail meter

Extra Wattcher verzender geïnstalleerd in meterkastVaak wordt een aparte groep gebruikt in de meterkast voor teruglevering door de zonnepanelen. Hier kan een extra dinrailmeter worden geplaatst. We raden aan om dit door een erkend elektricien te laten doen.

De Wattcher zender met dinrailsensor sluit je aan op de pulsoutput van de dinrailmeter. Deze pulsoutput of pulscount geeft automatisch pulsen af als een bepaalde hoeveelheid energie is gemeten.

Bij levering van de zender en sensor dinrail wordt een korte handleiding meegestuurd hoe deze op de dinrailmeter moet worden aangesloten. Voor een voorbeeld installatie zie ook de energie neutrale woning in Zeist.

In plaats van in de meterkast, kunnen de zonnepanelen ook boven op zolder worden gemeten, omdat de zender over meerdere verdiepingen de data kan versturen.

Nettoverbruik berekend door correctie op hoofdmeter

Veel digitale pulsmeters hebben een centrale puls LED, die knippert als er verbruikt wordt maar ook als er energie wordt teruggeleverd. Het is dus niet duidelijk bij registratie wat de richting van de stroom is. Bij draaischijfmeters draait de schijf achteruit, en de Wattcher sensor registreert dat als een puls. In beide gevallen is er een correctie gewenst van het gemeten verbruik van de hoofdmeter.

Op de grafiekenpagina in Wattcher Online kun je per sensor instellen of de sensor bestemd is voor stroomverbruik of voor stroomopbrengst. In geval van stroomopbrengst wordt de sensor die op de hoofdmeter zit, in de berekeningen gecorrigeerd.We laten in de dag-, week-, maand- en jaargrafieken zien wat je hebt opgewekt en wat je hebt verbruikt 

Dak met zonnepanelen en meerdere woningen 

In totaal kunnen 6 sensoren worden gekoppeld aan de datalogger. In het geval van een gezamenlijk dak met meerdere woningen, kan dat met 1 datalogger worden bediend. Bijvoorbeeld door 1 zender&sensor te gebruiken voor de zonnepanelen, en de andere 5 sensoren voor de onderliggende woningen.

Ook kunnen sensoren worden toegewezen naar specifieke grote stroomverbruikers, bijvoorbeeld het liftsysteem of de koelinstallatie. Deze worden dan apart gemonitord op hun prestaties.

Op deze manier kun je allerlei verbruik- en opbrengststromen beheren en onderling vergelijken, en streven naar een optimale energiebalans op de betreffende locatie.

Verkrijgbaarheid Wattcher producten

De energiemonitoren van Wattcher worden ingezet tijdens energiebespaartrajecten en bespaarwedstrijden en worden uitgeleend in een aantal bibliotheken in Nederland. De producten van Wattcher zijn op dit moment niet te verkrijgen in de winkel of in online webshops. Voor vragen over de levering van grote aantallen maill; info(at)wattcher.nl.