Energieprojecten bij gemeenten en woningbouwcoöperaties

Enschede: Wethouders gaan de strijd aan

Doe groen. Dat scheelt.Bewoners van 't Ribbelt en Stokhorst gaan de strijd aan tegen wethouder Hans van Agteren om thuis zoveel mogelijk energie te besparen.

De bewoners van de Dahliastraat en Spielehorst in Enschede krijgen de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun energiegedrag met de Wattcher. Gedurende 6 weken krijgen de bewoners die meedoen wekelijks een opdracht en besparingstips waarmee zij hun energiegedrag kunnen veranderen. Om het energie besparen nog leuker te maken is aan deze opdrachten een wedstrijd verbonden.

Kijk voor meer informatie op de speciale thema website: www.doegroendatscheelt.nl

Amsterdam Zuid Uitleenactie

Stadsdeel Amsterdam Zuid stelt sinds september 2009  Wattchers beschikbaar aan haar bewoners. Het doel is om hen bewuster te maken van hun energieverbruik en om een tool te bieden waarmee ze energie kunnen besparen. Via de wijkcentra worden de Wattchers maximaal 3 maanden uitgeleend waarna deze weer beschikbaar komen voor de volgende geïnteresseerden. Het leensysteem werkt eenvoudig. Na ondertekening van een contract en een betaling van een borg via automatische overschrijving neemt de bewoner de Wattcher mee naar huis. Bij inlevering van de Wattcher krijgt de bewoner zijn borg automatisch weer teruggestort.

Inmiddels zijn er al leuke resultaten bekend over de uitleenactie van Amsterdam Zuid. Een daarvan is te lezen in het onderstaande nieuwsbericht.   

Wattcher Energie Monitor in de wijkkrant van Amsterdam Zuid

 bron: stadsdeelkrant Amsterdam Oud-Zuid, 19-04-2010

Amsterdam Zuid-Oost: Amsterdams Steunpunt Wonen helpt gezinnen hun energielasten te verlagen.

ASW biedt een traject voor volwassenen (en kinderen van volwassenen) om met behulp van de wattcher creatief na te denken hoe er in huiselijke kring zo veel als mogelijk op het gebruik van energie kan worden bespaard. Ieder gezin kreeg enkele weken een Wattcher in huis en werd gevraagd 5 opdrachten uit te voeren.

Conclusie uit de projectevaluatie: “De wattcher is een prima instrument om mensen te helpen meer greep en inzicht te krijgen in hun meer efficiënt gebruik van hun elektrische apparatuur. Door de weergave van het directe verbruik in huiskamer of keuken, groeit de bewustwording van energieverbruik. Dit stimuleert om apparatuur selectief in te zetten. 

Wattcher Energie Monitor Amsterdams Steunpunt Wonen

 

 Een praktijkvoorbeeld uit het traject van Amsterdams Steunpunt Wonen

Cynthia en haar dochters wonen al zo’n 25 jaar in Amsterdam Zuidoost. Cynthia wilde vooral deelnemen om samen met haar kinderen meer grip en inzicht te krijgen op energieverbruik en hoe dat te minderen. Dit is met de wattcher zeker gelukt. De kinderen hebben een notitiebolk en pen gelegd bij de wattcher en noteerde steeds het wisselend verbruik. En meteen werd uitgerekend wat het verschil veroorzaakte en hoeveel.

Het installeren van de wattcher werd gedaan door een vriend en was in een mum van tijd gedaan. Geen probleem.

Cynthia en haar dochters spreken elkaar op het verbruik van apparatuur aan. Als Cynthia de wasmachine aanzet, gilden de dochters van beneden hoeveel het verbruik wel niet omhoog sprong, met als gevolg de afspraak in het gezin dat 1 maal per week een volle trommel was gedraaid wordt. Als je tussentijds iets wil aanhebben, draag je het ongewassen of was je het met de hand.

En andere aanpassingen:
- D
e droger is verbannen. Alleen in grote uitzondering wordt hij nog aangezet.
- Het gebruik van andere apparatuur is selectiever en beperkter. De waterkoker aanzetten (kort maar hoog verbruik) gebeurd nu niet meer bij elke gedachte aan een kopje thee. - Nu besluit je eerst dat je echt thee wilt, vraagt of er meerdere mensen thee willen en dan warm je water op.
- Apparaten als tv, radio en computer worden voortaan helemaal uitgezet als ze niet gebruikt worden.
- En opladers uit het stopcontact.

Iedereen is zich nu erg bewust van het idee dat gebruik van apparaten stroom verbruikt en dat dat geld kost.
 Heerhugowaard leent Wattchers uit via de bibliotheek

Wattcher Energie Monitor HeerhugowaardDe bibliotheek gaat naast boeken, films, muziek en computerspellen ook Wattchers uitlenen. Wethouder Kwint geeft in het kader van de dag van de duurzaamheid de eerste Wattcher uit. Wegens succes is het uitlenen van de Wattcher verlengt.

 

 

Woonbron: Wattcher als hulpmiddel in het Energiedereen project

Energiedereen isEnergiedereen Wattcher Energie Display Monitor een project van woningbouwcoörperatie Woonbron. Samen met de bewoners zijn er verschillende programma’s gestart om aan energiebesparing te werken. De Wattcher is een hulpmiddel in het Energieslim wonen programma.

In de Fledderus buurt in Delft zijn 40 woningen uitgerust met een Wattcher. Door de Wattcher te gebruiken wordt de bewoner bewust van zijn energieverbruik, en ziet hij waar ernergie bespaard kan worden. Elke maand krijgen de deelnemers een kaart opgestuurd waar zij de meterstand op invullen. Zo wordt er gekeken hoeveel energie er gezamenlijk in de buurt wordt bespaard door middel van de Wattcher.

Tijdens de startbijeenkomst zijn de Wattcher uitgedeeld, en werden er alvast wat handige tips om energie te besparen met elkaar gedeeld. Een reactie van een van de deelnemers: “Ik ga meteen morgen mijn oude koelkast de deur uitdoen en een nieuwe koelkast kopen. Als ik een koelkast met een A-label koop, bespaar ik al gauw zo’n € 70 per jaar. Dat is snel verdiend!” Kort na de startbijeenkomst kregen de deelnemers een bezoek aan huis om eventueel nog hulp te bieden bij de installatie van de Wattcher. Het besparen is begonnen!

Zie ook het artikel 'Gewoon beter voor je portemonnee'  over het Energieslim wonen programma van Woonbron (Stadskrant Delft, 4 maart 2011).

Groningen:  Scholenproject in Hoogkerk, duurzaamste wijk

Gemeente Groningen heeft samen met projectgroep ‘Hoogkerk, de duurzaamste wijk’  een scholenproject ontwikkeld en uitgezet bij 3 basisscholen, groep 7 en 8. Het project start met een introductie les, waarin het nodige wordt uitgelegd over duurzame energie, de ecologische mondiale voetafdruk, de overgang van eindige bronnen naar oneindige bronnen en de Wattcher. Zes leerlingen krijgen vervolgens de Wattcher 1 week mee naar huis en doen daar allerlei opdrachten. Na 1 week geven ze hem weer door aan de volgende zes leerlingen. In één van de opdrachten werd de kinderen gevraagd één dag zo min mogelijk energie gebruiken. Vooral dat wedstrijdje heeft veel enthousiasme bij de leerlingen losgemaakt. Het project werd na 6 weken afgesloten met een les waarin kinderen hun ervaring delen en waar prijsjes worden uitgereikt. Per klas werden, in 6 weken tijd, 36 gezinnen bewuster van hun energieverbruik.