Op naar energie neutraal

Energieneutraliteit is een breed begrip. Onze wens is om 30% te helpen besparen. En de overige energie duurzaam en liefst zo lokaal mogelijk op te wekken.

Met de Wattcher display en datalogger dragen we daar graag aan bij. Met de datalogger kun je zowel het verbruik in huis als de opbrengst van de zonnepanelen monitoren. Via de computer, tablet en smartphone zie je van minuut-tot-minuut het energieverbruik en de energieopwekking.

Ook voor gas is een goed alternatief: in een energie neutraal huis wordt vaak het gas vervangen door een warmtepomp. Op eigen terrein of in de wijk. Ook deze energiestroom kunnen we goed inzichtelijk maken, en laten zien of je zuinig stookt.

Voorbeeld uit de praktijk: energieneutraal wonen in Zeist

Wattcher BV heeft 4 energieneutrale woningen in de wijk Sterrenberg in Zeist uitgerust met haar energiemonitoringsysteem. Naast de hoofdmeter zijn er sensoren geplaatst voor het meten van de zonnepanelen, de warmtepomp, de warmte terugwininstallatie en het warmwaterverbruik.

Zonnepanelen op het dak voor opwekking van energie

Alle sensoren zijn draadloos gekoppeld aan de Wattcher datalogger. De datalogger stuurt gedetailleerde data van de 5 sensoren van minuut-tot-minuut door naar een online database. Via de computer, tablet en smartphone zijn grafieken te zien met alle energiepatronen en kan de gebruiker zien of hij toestreeft naar een energieneutraal huishouden.

Energieneutraal wonen nastreven met inzicht in verbruik en opwekking 

Meten van de 3 hoofdenergiestromen

Met een relatief eenvoudig monitoringsysteem kunnen de drie voornaamste energiestromen gemeten worden:

- de hoofdmeter om het totale verbruik aan elektriciteit te meten,
- het verbruik van de warmtepomp om de warmtbehoefte te meten,
- de totale opbrengst van de zonnepanelen om bovenstaande te compenseren.

uitgebreide installatie met aparte display voor zonnepanelen en warmtepomp

Zie de getoonde opstelling in de meterkast in de energieneutrale woningen in Zeist. Alle functies zijn dicht bij elkaar gebracht.

In de schakelgroepen zijn 2 extra dinrailmeters geplaatst: 1 voor de zonnepanelen, 1 voor de warmtepomp. De drie zenders zijn duidelijk zichtbaar die met de dinrailmeters en de hoofdmeter verbonden zijn.

Onderaan links zie je de modem zitten met eronder de Wattcher datalogger. In dit geval zitten ze in dezelfde meterkast, maar de modem en datalogger hadden ook in een andere ruimte in huis kunnen zitten. Dat is geen probleem, in verband met het radiosignaal tussen zenders en datalogger.

Nog 2 extra meetpunten in de woning

Aan de datalogger kunnen in totaal 6 zenders worden gekoppeld. In het geval de woningen in Zeist zijn in totaal 5 energiestromen gemonitord.

Naast de hierboven genoemde en getoonde 3 stromen worden op zolder het warmwater verbruik gemonitord en de warmterugwininstallatie.

Zie de zolderkast met technische installaties: links de warmteterugwininstallatie, hangend de omvormers voor de zonnepanelen, de warmtepomp en warmwaterinstallatie, met eronder het buizenstelsel voor de vloerverwarming in huis.

Rechts is nog net een Wattcher zender en sensor te zien die gekoppeld is aan het warmwaterverbruik. Zo ziet de bewoner hoeveel warmte nodig is voor douchen, baden en warm tapwater.

Om de bewoners extra te betrekken bij het duurzame energiesysteem in huis zijn 2 displays in de keuken opgehangen om de verbruiker direct te laten ervaren hoe zij het doen. De Witte display toont de hoofdmeter in huis, de gele display de opbrengst van de zonnepanelen.

Zo zie je in een oogopslag hoe beide systemen presteren, en kun je je gedrag en de verbruiksinstallaties hierop afstemmen. Het is een mooi systeem om te zien of richting energie neutraliteit wordt gegaan.

Dit alles is uitgevoerd in opdracht van Dubotechniek Bedrijven BV, die de installaties verzorgd heeft en de woningen monitort op goed energiegedrag. We zijn dan ook trots dat we aan deze duurzame gedachte mogen bijdragen!