Energiebesparing voor MKB  

Inzicht in het energieverbruik is de sleutel voor succesvol besparen. Ga op zoek in het eigen bedrijf naar de grote verbruikers en breng de energiekosten fors omlaag.

De energiemonitors van Wattcher zijn toepasbaar in vele situaties: denk hierbij aan winkels, magazijnen, werkplaatsen en kantoren. De te behalen besparing is 10 - 20% zonder grote investeringen.

De Wattcher datalogger set biedt aan MKB'ers:

•  Plug & play aan te sluiten op bestaande meters (geen inbouw nodig: snel te plaatsen op draaischijf- en pulsmeters)
•  Geschikt voor meerdere stroomgroepen binnen een gebouw (zie overview van ABB meters; de meesten hebben PulsLED en SO output)
•  Online inzicht in de grote verbruikers, basisverbruik en gerealiseerde besparing over langere tijd.
•  Op-maat advies voor de eigen bedrijfssituatie.

Daarnaast zijn er extra opties mogelijk:

•  koppelen van 6 sensoren aan 1 datalogger, om gedetailleerd inzicht te krijgen in meerdere hoofdfuncties in een gebouw (werkvloeren, restaurant, liften, koeling).
•  een display voor realtime inzicht voor alle medewerkers.

Download de brochure voor MKB

 

Lees meer over Wattcher datalogger. Bel voor een adviesaanbod 020-3868702 of mail Arno van Wayenburg

 

 

Energiemonitor van Wattcher voor ondernemers

Bron: KvK magazine "Eigen Bedrijf", nr.4 2010

 

Duurzame winkelstraat in Den Bosch

DEN BOSCH - In Den Bosch loopt een project in de 'Vughterstraat, Duurzame straat', waarbij winkeliers de Wattcher kregen uitgereikt om inzicht te krijgen in het energieverbruik van hun winkel. 

Winkeliers of bedrijven die van deze Wattcher gebruik maken, zijn herkenbaar aan een groen hart op de winkelruit en een stikker en groene voetstappen op het trottoir.

Wethouder Schouten: 'Met deze Wattcher gaan we bekijken of we met minder energie een winkel kunnen laten draaien.' De wethouder liet doorschemeren dat bedrijven part hebben aan het grootste energieverbruik in de stad.

'Duurzame energie en duurzaam handelen horen bij elkaar,' sprak Schouten vervolgens.

Lees het gehele artikel op de website van Bastion Oranje (foto's Paul Kriele).