• image0
  • image1
  • image2
  • image3

energy challenge


Energie-efficiëntie is de schoonste, veiligste en goedkoopste energiebron die er is.

Wattcher ontwikkelt en realiseert in samenwerking met partners en klanten energiemonitoringsystemen en energiebespaarprojecten.  Deze zetten mensen en organisaties aan tot bewuster energieverbruik en dat zorgt voor energiebesparing:

’98% van de deelnemers aan de Energy Challenge “Watt bespaart BEC” geeft aan dat men bewuster met energie omgaat. Gemiddeld bespaarde men in 6 weken tijd 16,5% energie.'
Voormalig Wethouder Bart Eigeman, Den Bosch. 

Wattcher heeft meer dan 20.000 Wattcher sets verkocht en ruim 4.000 huishoudens en organisaties namen deel aan één van de Energy Battles. Meedoen aan een Battle draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot, levert geld op én geeft een goed gevoel.

Meer weten over hoe je mens en organisatie meekrijgt richting duurzamer energieverbruik?
Mail