• image0
  • image1
  • image2
  • image3

energy challenge


Energie-efficiëntie is de schoonste, veiligste en goedkoopste energiebron die er is.

Wattcher ontwikkelt en realiseert in samenwerking met partners en klanten energiemonitoringsystemen en energiebespaarprojecten.  Deze zetten mensen en organisaties aan tot bewuster energieverbruik en dat zorgt voor energiebesparing:

’98% van de deelnemers aan de Energy Challenge “Watt bespaart BEC” geeft aan dat men bewuster met energie omgaat. Gemiddeld bespaarde men in 6 weken tijd 16,5% energie.'
Voormalig Wethouder Bart Eigeman, Den Bosch. 

Ruim 4000 huishoudens en organisaties namen deel aan één van de Energy Battles. Meedoen draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot, levert geld op én geeft een goed gevoel.

Meer weten over hoe je mens en organisatie meekrijgt richting duurzamer energieverbruik?
Bel +31 20 386 87 02 of mail